PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA „ARCHIT”
Małgorzata Gołąbek

42-217 Częstochowa
Al. NMP 71 lok. 7

Tel. 34 34 70 184 
503 714 602

3-ka1@wp.pl


Pracownia architektoniczna „ARCHIT” została założona przez
arch. Małgorzatę Gołąbek 1997 roku.

„ARCHIT” jest pracownią, która podejmuje bardzo różnorodne zadania projektowe. Projektujemy zarówno budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne jak i budynki użyteczności publicznej, hotele i ośrodki sportowe, pensjonaty, budynki oświatowe, przemysłowe, biurowe, pensjonaty i hotele

Projekty wykonujemy korzystając z naszego bogatego i wieloletniego doświadczenia, angażując
 do współpracy specjalistów wszystkich branż.

Gwarantujemy kompleksową obsługą formalno – prawną w trakcie całego procesu towarzyszącego wykonywaniu projektu, przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę.

Zapraszamy do Współpracy